wù wù

兀兀

繁体兀兀
拼音wù wù
简拼WW
注音ㄨˋ ㄨˋ
组合AA

查组词兀组词

查成语“兀”的成语

基本解释

⒈ 不动的样子。

他兀兀地看看我。

motionless;

⒉ 勤奋刻苦的样子。

diligent;

⒊ 昏沉的样子。

dazed;

引证

⒈高耸貌。

唐杨乘《南徐春日怀古》诗:“兴亡山兀兀,今古水浑浑。”元李庭《咸阳怀古》诗:“连鸡势尽霸图新,兀兀宫墙压渭滨。”明朱权《荆钗记·参相》:“巍巍驾海紫金梁,兀兀擎天碧玉柱。”清孙枝蔚《邗上酬赠施尚白督学二十韵》:“冻月娟娟白,高云兀兀垂。”

⒉光秃貌。

宋沉辽《次韵酬李正甫对雪》:“半积轩砌发幽层,枯树兀兀愁饥鹰。”

⒊孤独貌。

唐卢延让《冬除夜书情》诗:“兀兀坐无味,思量谁与邻。”明李东阳《中元谒陵遇雨》诗之十七:“兀兀中流坐,茫茫何处津。”清龚自珍《十月廿夜大风不寐起而书怀》诗:“城南省客夜兀兀,不风尚且凄心神。”

⒋静止貌。

唐韩愈《雉带箭》诗:“原头火烧静兀兀,野雉畏鹰出復没。”宋秦观《寄陈季常》诗:“泠泠屋外泉,兀兀原头烧。”

⒌浑沌无知貌。

唐寒山《诗》之二三四:“兀兀过朝夕,都不别贤良。好恶总不识,犹如猪及羊。”《古尊宿语录》卷二三:“兀兀随缘任浮沉,不拘春夏及秋冬。”范文澜蔡美彪等《中国通史》第三编第七章第二节:“所谓兀兀如愚,如聋如哑,心如木石相似,目的是要人‘内无一物,外无所求’。”

⒍痴呆貌。

宋洪迈《夷坚丙志·徐世英兄弟》:“忽得惑疾,兀兀如白痴。”清蒲松龄《聊斋志异·猪嘴道人》:“巘望见,兀兀如痴,寄目不暂瞬。”郁达夫《沉沦》:“吃了之后,他兀兀的在草地上坐了一会。”

⒎昏沉貌。

唐韩愈《答张彻》诗:“觥秋纵兀兀,猎旦驰駉駉。”宋范成大《次韵徐廷献机宜送自酿石室酒》之三:“百年兀兀同渠住,何处能生半点愁?”金元好问《雁门道中书所见》诗:“金城留旬浹,兀兀醉歌舞。”清金农《次香山驿》诗:“我心兀兀堕渺茫,不随骑吏随艑郎。”

⒏摇晃貌。

元李孝光《饮濡须守子衡君宅》诗:“客子东来向西楚,河流兀兀舞轻舠。”

⒐犹矻矻。勤勉貌。

唐韩愈《进学解》:“焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年,先生之业,可谓勤矣。”清汪曰祯《<吹网录>序》:“尝见其兀兀箸书,每草一条,必反覆考榷。”王毓岱《乙卯自述一百四十韵》:“研经仍兀兀,举业復孜孜。”